תושבים יקרים, שימו לב פרות בכביש קברות המכבים סעו בזהירות.

הודעות סמס • כניסות

תושבים יקרים, שימו לב פרות בכביש קברות המכבים סעו בזהירות.