תוספת שלי לפרוטוקול

וונש עומר • כניסות

פרסום זה לא ישנה הרבה אבל לעיתים גם ליושרה וניקיון ציבורי יש חשיבות. לצערי, הפרוטוקול שפורסם ביום חמישי האחרון אינו מתאר את הישיבה. למרות בקשתי המפורשת לא הובאו הדברים, ויותר גרוע הובאו דברים מסולפים.  מטעמי נימוס אפרסם רק את עיקרי הדברים שאני אמרתי. אשמח אם מי מהדוברים ירצה לפרסם את דבריו. 

להלן עיקר דברי:

"ברמה הפרוצדורלית,

  1. אירוע השריפה ביער בן שמן התרחש ביום ה-23.5. לכל המאוחר, בבוקר יום המחרת (שישי ה-24.5) תם מצב החירום. 

  2. ישיבת הועד המוניציפלי הראשונה כונסה רק כשבועיים אחרי (ב-5.6). אני וחברי ועד נוספים ביקשנו באופן חוזר ונשנות לכינוס הועד, ונעננו בשלילה. גם ישיבת ועד זו נקבעה כישיבת עדכון לשני הועדים ולא כישיבת ועד מוניציפלי להחלטות בנושא היערכות לשריפות ותקצוב.

  3. הפעולות הרבות שננקטו מאותו יום, לרבות כנס הפחדת התושבים, כריתות העצים וכו' בוצעו בהנחיית גורמים אחרים. למעשה, הועד המקומי עדיין לא התכנס, החליט, ותקצב את פעולות ההכנה לשריפות.

  4. הרשויות המעורבות (כיבוי, משטרה, קב"ט מועצה) מנחים אך אינם מחייבים. הם גם לא מתקצבים ישירות כל פעילות. ההנחיות נתונות לשיקול דעת מקומי. התיאור כאילו מדובר בפקודות/ הוראות אינו נכון ונועד רק כדי למנוע דיון, ולאפשר למי שמחליט, להחליט לבדו.

  5. יש לציין, האחריות והחובה להחליט לכל הפעולות היא של הועד המקומי הנבחר. לא של ועד האגודה, לא של צח"י (צוות חרום ישובי) ולא של ועדת הביטחון. 

 

עניינית לנושא ההיערכות לשריפות:

הכריתה המאסיבית הינה תגובה היסטרית המוכיחה פאניקה ולא שיקול דעת. ברור שהשריפה של 40 הבתים במבוא מודיעין יצרה טראומה אצל הכבאים, המועצה וחלק מהמעורבים במושב. הטראומה תורגמה ללחץ ל" כורתים ואח"כ חושבים". 

אסביר,

כבר לפני השריפה ההיערכות לשריפות יער, היתה הטובה ביותר שאי פעם התקיימה.באפריל נערך סיור "קודקודים" של אותם ראשי כבאות ומועצה במושב, ובישיבת הועד אילן הקריא לנו סיכום סיור המאשר שאנו מוכנים למעט עבודות חירמוש מסוימות (שנכנסו לסידור העבודה).

הסיבה שאנחנו היינו מוכנים עוד לפני השריפה: 

  1. בשנת 2012 נכרתו כ-40% מעצי המושב ומאז נכרתו הרבה נוספים, ולא ננטעו חדשים כלל.

  2. ברמה הארצית והאזורית בעקבות שריפות 2010 שודרג דרמטית מערך הכיבוי  וההתראות. כיום יש בקרבת שילת תחנות כבאים גדולות ומצוידות וביער בן שמן מערכות התראה.

  3. ברמה המושבית הוקמה מערכת כיבוי היקפית וצויידו ארונות הכיבוי. כמו כן, יש מערכת תקשורת יעילה והוקם ואומן צח"י (כפי שפורט בכנס התושבים).

  4. קק"ל מפעילה דיללה ביער מסביב המושב והפעילה רעיית בקר היקפית.

  5. לסיכום, ברור שאני לא בעד להקל ראש וברור שאני בעד שיפור ההיערכות לחירום. ברור ששריפת מבוא מודיעין מפחידה. אני טוען שההחלטות בלחץ הן לרוב החלטות שעליהן מצטערים בהמשך. הסכנה, ברובה המוחלט, היא סכנה לרכוש ולא לנפש. למיטב ידיעתי, לא בהראל, לא במבוא מודיעין, לא בבית אורן ולא הישובים האחרים היו נפגעים בנפש. אגב, לפי אתר הכבאות בישראל נשרפו 135 בתים בגלל מזגנים. לא ראיתי עקירת מזגנים למרות שהם הרבה יותר מסוכנים. כמו כן, בישובים צמודי יער אחרים ולא התקבלו הוראות חדשות. 

כאמור, אלה היו דברי בישיבה, שלמרות בקשתי המפורשת לא הוכנסו לפרוטוקול. אני עדיין חושב כך. אקבל כמובן כל החלטה של הועד המקומי.  נכון להיום עדיין לא כונס הועד; ברור שלא החליט וברור שלא תיקצב.

הודעות בנושא זה