מועמדותי לוועד האגודה- הבהרה יוסי שניידר

חברי אגודת שילת • 5/4/2021 כניסות

לחברי האגודה שלום                                                                                     שילת  5.4.21  

נודע לי היום כי מופצת שמועה בקרב החברים על כך שהצגת מועמדותי  לוועד האגודה בבחירות שיערכו מחר ה-6.4.21 נובעת מרצוני לעצור את התהליך המתנהל בין המושב לבין רמ"י מזה מספר שנים ואשר קיבל תאוצה בחודשים האחרונים.

על מנת להעמיד דברים על דיוקם הנני לפרסם את עמדתי בנושא.

מזה מספר שנים אני ועוד מספר חברים מעלים ומזכירים את הנושאים שלא באים לפתרונם מול רמ"י.(רשות מקרקעי ישראל)

בין הנושאים שלא באו לפתרונם עד היום:

1.יתרת הקרקעות בשטחי האבוקדו – בין טענות רמ"י על-פי נציגי הוועד והמזכירות במשך השנים, לא מוצאים את ההסכם, לא מוצאים את פסק הדין וטרם שווקו הקרקעות.

2.קרקעות חרובה הופקעו והתמורה שסוכמה בגינם הייתה פיצוי כספי ואפשרות ביזמות על חלקת קרקע .

לפני מספר חודשים התקיימה פגישה עם החברים החקלאים ובה הוצג מתווה להסכמה עם רמ"י על הנקודות השנויות במחלוקת ועל הדרך להשגת הפתרון. כמו כן הוצגה החלטת רמ"י בדבר הנחה לתשלום שווי השימוש בשטחי החממות.

בישיבה הנ"ל העליתי פעם נוספת את הנקודות הנ"ל שלא באו לידי ביטוי במתווה שהוצג.

לפני כשבועיים מגיע אלי לחתימה מסמך סיכום שהוציאה רמ"י  אליו צורפה דרישת התשלום מרמ"י בגין שימוש חורג בחממה שלי וללא ההנחה (הנחה לגימלאים)כפי שנמסר ע"י יועצי האגודה כמה ימים קודם לכן.

מבדיקת המסמכים עליהם נדרשתי לחתום ולאשר שרק ראיתי אותם, גליתי כי משני הנושאים שבגינם כלל חברי שילת אמורים לקבל סכום כסף גבוה מאד נושא האבוקדו לא נכלל (יש פסק דין שרמ"י צד לו מלפני כ-15 שנים) ונושא היזמות בשטחי חרובה עומד בספק.

למחרת כונסה פגישה בהשתתפות אילן,עמוס,אבי ישראלי ואנוכי. הועלו שוב על ידי ועל-ידי אבי הנושאים הנ"ל שלדעתנו לא טופלו ואינם מופיעים כלל בדיונים עם אנשי רמ"י. אילן הציג מספר מכתבים שכתב לרמ"י בנושא במהלך השנים אבל תשובה מדוע לא נסגרו נושאים אלו לא נתקבלה.

למחרת, הציג לי אילן מכתב שהוציא לרמ"י ובו מפרט פעם נוספת את נושא הפיצוי בגין קרקעות ה"אבוקדו", שלפי רמ"י לא שווקו ,ואשר אליו הפעם צורפה רשימת השיווקים של הקרקע (בחטיבות הקרקע, שלנו, כלל חברי שילת, מגיע בגינם הפיצוי). הרשימה הוצאה ע"י שמאי שנשכר על ידי האגודה ובקי בשיווק הקרקעות במודיעין. (רק לסבר את עינכם, ערך השיווק מתקרב לפי הרשימה, לכמיליארד שקל והסכום לו נהיה זכאים כנראה עומד על למעלה מ-10.000.000ש')

לסיכום, אלו רק חלק מהדברים שגם בגינם אני מעמיד עצמי לבחירה לוועד האגודה. גם כששימשתי כיו"ר הוועד בעבר הובלתי את המהלכים מול חב.סונול ,ולמרות ההשמצות שספגתי ממספר חברים התוצאה שהתקבלה ידועה לכולם.

טובת כלל החברים ברורה לי וכל רצוני הוא לזרז תהליכים שמנהל המושב מול כל הרשויות וזאת על מנת שכלל החברים ובפרט המבוגרים שביננו יצליחו ליהנות מפירותיהם ועוד בחייהם.

 

מקווה לקבל תמיכתכם בבחירות מחר ולהתעלם מהשמועה המגמתית שהופצה נגדי

בברכה יוסי שניידר