נתוני גשם- יד שלום אלון

לוח מודעות • כניסות

גשם: סה"כ מנת גשם האחרונה 10 מ''מ.
סה"כ מצטבר 405 ממ