כנס חרום

עמוס ולינסקי • כניסות

תושבי שילת.

לאחר סיור במושב  עם מפקד כיבוי אילון , אנו מבינים עד כמה איננו מוכנים לשריפה הבאה.

בנוסף, מסתבר  שאנחנו נמצאים בעיצומו של גל הצתות ולא רק שריפות אקראיות.

נפגש מחר, יום רביעי בשעה 20.00 בבית התרבות  כדי לשמוע את הערכת המצב מטעם כיבוי אילון  ונקבל החלטות בהתאם לכך.

נוכחותכם חשובה

בברכת "אל תגיד מה לא נעשה, אמור מה אתה עושה"

עמוס