תושבים יקרים, אירוע השריפה הסתיים הושגה שליטה מלאה על האש באם יהיה צורך נעדכן בהתפתחויות נוספות. צוות צח״י וראש כיתת הכוננות

הודעות סמס • כניסות

תושבים יקרים, אירוע השריפה הסתיים הושגה שליטה מלאה על האש באם יהיה צורך נעדכן בהתפתחויות נוספות. צוות צח״י וראש כיתת הכוננות