FW: פסטיבל סוכות

תרבות ואירועים • כניסות

 

שלום רב,

 

לתשומת ליבכם חלה טעות במייל הקודם לגבי מחיר תושב להצגות בפסטיבל סוכות, המחיר הינו 50 ¤ ולא 40 ¤ כפי צויין