אורלי היקרה...התקלה ממשיכה בערוצים 8 .10.11 . פיקסלים ועוד...רק הצהרה כי כל המ6שב יתנק מהוט יביא לטיפול בתקלה ולפיצוי כספי .

אבני עמית • כניסות

אורלי היקרה...התקלה ממשיכה בערוצים 8 .10.11 . פיקסלים ועוד...רק הצהרה כי כל המ6שב יתנק מהוט יביא לטיפול בתקלה ולפיצוי כספי .