**שימו לב, שער קברות המכבים תקול. זה בטיפול.

טל כרמי - רכזת קהילה • 11/11/2020 כניסות

**שימו לב, שער קברות המכבים תקול. זה בטיפול.