הבהרות

וונש עומר • כניסות

דורון,

אני חושב שאנחנו מסכימים כמעט על הכל. לא בשביל להתנצח. רק על מנת להבהיר. ברור, אדגיש את המסר:

1. פרוטוקול צריך לשקף את הנאמר בישיבה. היית שם אז אתה יודע שאמרתי. ביקשתי שיופיע בפרוטוקול ולא הופיע אז פרסמתי העצמי.

2. לדעתי, ועדת ביטחון ברשות עמוס וצח"י ברשות ענבל תפקדו למופת. בישיבה ציינתי את זה ושבעצמי באתי ונשמעתי להוראות הממונים במצב חירום. הפרסום דן בהחלטות מתום מצב החירום

3. אינני איש מקצוע ובתחום הכיבוי ולא התיימרתי להיות. ציינתי, שיש סיכום סיור מאותם כבאים מחודש אפריל שאומר ששילת מוכנה. 

4. אני עדיין מתעקש שהנושא הוא בתחום האחריות של הועד המקומי והוא עדיין לא התכנס, דן, החליט ותיקצב.

5. יכול להיות, ואפילו סביר שעדיין יתקבלו אותן החלטות. כמובן שאקבל את דעת הרוב.

בכבוד רב,

עמר