הודעה חדשה

תרבות ואירועים

תרבות ואירועים

תרבות ואירועים

האוטובוס הדיגיטלי מגיע לשילת 18/11/2018 בין השעות 15:30-17:30 ברחבת המזכירות
האוטובוס הדיגיטלי מגיע לשילת 18/11/2018 בין השעות 15:30-17:30 ברחבת המזכירות