נמצאו שני גורים עזובים, האם מישהו יכול לקחת לאימוץ או לאומנה ...

סברדיאולס יונתן • כניסות

נמצאו שני גורים עזובים, האם מישהו יכול לקחת לאימוץ או לאומנה?
file 37992