שבוע טוב! בקרוב מתחילים, סדרת הרצאות זום של תושבים לתושבים🤓 ...

טל כרמי - רכזת קהילה • 3/1/2021 כניסות

שבוע טוב! בקרוב מתחילים, סדרת הרצאות זום של תושבים לתושבים🤓 רוצים גם? פנו אליי: 0526720282 טלטל

שבוע-טוב-בקרוב-מתחילים-סדרת-הרצאות-