תושבי שילת שלום הערב בשעה 20:00 יתקיים מפגש חשוב בבית התרבות עם נציגי כיבוי אש משטרה קק׳ל ומועצה בנושא הכנה ומוכנות שילת לארועי שריפה נוכחותכם חשובה מאוד

הודעות סמס • כניסות

תושבי שילת שלום הערב בשעה 20:00 יתקיים מפגש חשוב בבית התרבות עם נציגי כיבוי אש משטרה קק׳ל ומועצה בנושא הכנה ומוכנות שילת לארועי שריפה נוכחותכם חשובה מאוד