מי מצא צרור מפתחות שעליו יש גם נעל פלמנקו קטנה?

מיה יוסטוס אברמס • 17/3/2019 כניסות

מי מצא צרור מפתחות שעליו יש גם נעל פלמנקו קטנה?
מי שמצא נשמח לקבלו חזרה.
תודה,
מיה יוסטוס אברמס
050-5442649