סדר סיור קצין הכבאות

מזכירות • כניסות

בוקר טוב,

 

קצין הכבאות מאחר ב- 10 דקות סדר הסיור לפי מי שנרשם לפי רחובות:

 

ישוב הקבע:

 

גפן

רימון

תאנה

שקד

אלה

אלון

רותם

ברוש

 

ישוב זמני

 

הרחבה

 

יום נעים