הקלפי פתוחה עד עשר. עדיין ניתן לבוא להצביע.

מזכירות • כניסות

הקלפי פתוחה עד עשר. עדיין ניתן לבוא להצביע.