שוק קח תן בשילת כבר מסורת בסוכות ובפסח. מוזמנים לסדר ארונות. ...

גלית מיר • כניסות

שוק קח תן בשילת כבר מסורת בסוכות ובפסח. מוזמנים לסדר ארונות. השוק בכניסה למועדון הנוער. פתוח . בבקשה להניח את החפצים בהתאם לשלטים . השוק עד יום שלישי.
file 38080