​התעמלות במים, ימי רביעי 8:30 בבריכה. כדאי לבוא.

חוגים • כניסות


התעמלות מים בהנחיית בית הספר לשחייה של יובל ירדן.

החוג מסובסד על ידי המועצה. 20 שח לשיעור.

בכל יום רביעי 8:30 בבוקר. כדאי לבוא.

רישום במזכירות, או אצל שרה תורגמן,

קייץ מהנה לכולם.