בוקר טוב, כיתת הכוננות מגבירה ערנות בעקבות אירוע מאתמול בכפר ...

טל כרמי - רכזת קהילה • 26/7/2022 כניסות

בוקר טוב,
כיתת הכוננות מגבירה ערנות בעקבות אירוע מאתמול בכפר רות.

פרטי המקרה:
אתמול בצהריים היתה פריצה לבית בכפר רות.
כמובן שהנושא בטיפול של משטרת ישראל, מז"פ, וליאור ריסין.
*הפורצים התחזו לפועלים, צבעים, שצבעו קיר חיצוני במהלך הפריצה.*

אנא הגבירו ערנות כלפי פועלים העובדים באופן מפתיע במושב.
יום בטוח ונעים לכולם