חד משמעי

צור טל • 3/11/2017 כניסות

מהמקורות:       "הבא להורגך השכם להורגו"

מהעליון ומאלה השעות:       "לא הכל  בדין,  יש גם שכל ישר"  

הודעות בנושא זה