הפסקת מיים כללית

26/10/2017 כניסות

עקב עבודות להתקנת מקטין לחץ ראשי על חיבור המים המרכזי בשילת תהיה הפסקת מיים כללית לכל שילת (פרט לישוב הזמני) ביום שלישי 31/10/2017 החל מהשעה 08:30 - 17:00 

נא להתארגן בהתאם,

מזכירות המושב