תזכורת להירשם במזכירות לימי הצילומים עבור כל משפחה לספר שילת

שרה תוגמן • כניסות


ימי צילומים ספר הקמת שילת