עדכון אזכרה טל חבר ז"ל

לוח מודעות • 27/2/2020 כניסות

*עדכון תאריך לאזכרה*

בחלוף 4 שנים מפטירתה
תיערך אזכרה לטל חבר ז"ל
ביום רביעי 4.3.2020 בשעה 17:00
בבית העלמין בחדיד