הפסקת חשמל

מזכירות • כניסות

 

בעקבות עבודות חברת חשמל להחלפת השנאי בצומת הרחובות דרך האורנים ודרך החרוב

תתבצע הפסקת חשמל זמנית יזומה ביום שני 8.4.19 בין השעות 09:00-12:00

ברחובות הבאים:

דרך החרוב, גפן, רימון, תאנה, סמטת ערבה גני הילדים והפעוטון, דרך אורנים, אלון, רותם,

ובהרחבה ברחובות: איריס, יסמין, חצב וורד

לידיעתכם