הבוקר מ 09:00 ועד 14:00 הפסקה באספקת המים לאזור המגורים.

הודעות סמס • 14/11/2017 כניסות

הבוקר מ 09:00 ועד 14:00 הפסקה באספקת המים לאזור המגורים.