בעקבות ההנחיות לסגור את שערי המושב אנא שימו לב שמספרי השערים ...

הודעות סמס • 24/3/2020 כניסות

בעקבות ההנחיות לסגור את שערי המושב אנא שימו לב שמספרי השערים מעודכנים אצלכם
שער חשמונאים- 050-3868359 שער קברות המכבים- 050-9582791 והשער הירוק (לא פעיל בשלב זה)- 050-6711351
בברכה מזכירות המושב