הודעות המועצה

נפתחה ההרשמה לכיתות ותיקים לשנת הלימודים הקרובה בחבל מודיעין
נפתחה ההרשמה לכיתות ותיקים לשנת הלימודים הקרובה בחבל מודיעין