הודעות המועצה

יום האישה הבינלאומי בחבל מודיעין
יום האישה הבינלאומי בחבל מודיעין