מזכירות

תיק החקירה נגד שמעון סוסן נסגר
תיק החקירה נגד שמעון סוסן נסגר