מיטת נוער

אירית ויוחי הכט • כניסות

עבור נזקק מבקשת מיטת נוער למסירה
לפרטים - מלכה טל. 052-4791212