האם נכון מה שפורסם לגבי יעוד אזור התעשייה

ישראלי דואר איילה • 11/10/2018 כניסות

להפוך ברובו או בחלקו לאזור תעסוקה לתושבי מודיעין עלית?
או שזה עוד שקר כמו נושא האוטובוסים?