צוות הדרכה שילת אומרים תודה!

עדי תימן-ניומן • 20/6/2021 כניסות

זה אכן קרה! תנועת הנוער חזרה לפעילות בשטח. תחת מגבלות הקורונה הפעילו המדריכים והפעילים מגוון פעולות ששימחו את כל החניכים שהגיעו ושיתפו פעולה בהתלהבות