עייפנו ממלחמות בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם בואו לתפילה כדי ...

דב עפרון • 29/9/2017 כניסות

עייפנו ממלחמות
בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם בואו לתפילה כדי למנוע את מלחמת שילת השלישית וכדי לעודד את יוחי אשר עושה בהתנדבות מלאכת קודש זה 40 שנה