*סיכום פגישת תושבים בנושא הקמת "חוות" סוללות ליתיום באיזור ה ...

ענת שוסטר • 30/6/2021 כניסות

*סיכום פגישת תושבים בנושא הקמת "חוות" סוללות ליתיום באיזור החממות 29.6.21*

בפגישה השתתפו כ 30 תושבי המושב. ולקחו גם חלק הנציגים של הועד מוניציפלי (אורן פנצר) וועד האגודה (יוסי שניידר, דורון אגוזי ורונית איזביצקי) בפתח הפגישה נאמר כי המטרה היא הבריאות ואיכות החיים של כל תושבי שילת, ולכן כונסה הפגישה יוסי שניידר, נציג ועד האגודה, הציג את תמונת המצב כיום : התקבלו 3 הצעות מחיר לביצוע הפרויקט . ההצעות הגיעו מחברות בינלאומיות שבארץ מתמחות בהקמת חוות סולוריות למאגר חשמל. *נכון להיום אין בארץ אף מיזם של אגירת אנרגיה על ידי סוללות ליתיום וגם אין רגולציה בנושא.* האיזור בו מיועדות להיות מוצבות הסוללות הוא ליד קו מתח גבוהה עליון – כלומר, יותר קרוב לכביש. *מרחק של כ 250 מטר מבתי המושב*. לא כל משפחות החקלאים "יהנו" מפרוייקט זה. קיים הסכם אופציה לחמש שנים עם אחת החברות, לדברי יוסי ההסכם עדיין לא חתום. בהסכם החברות מתחייבות לעשות את כל התהליכים הרגולטוריים מול כל המשרדים על מנת לקבל אישורים. לאחר הסכם האופציה של ה 5 שנים יש התחייבות לחברה שתזכה ל 20-25 שנה. יוסי הציג שתי חוות דעת (נמצאות במזכירות) שבאחת נאמר שאין בעיה של קרינה ובשנייה שאין רגולציה לנושא זה. דורון אגוזי , נציג האגודה, מהנדס חשמל בהכשרתו טען כי נושא הקרינה הוא שולי, אך אין ידיעה לגבי שאר האספקטים של הצבת הסוללות. זוהר ברעם הציג זוהר הציג את המחקר של מוסד שמואל נאמן בנושא ״מערכות פוטו-וולטאיות משולבות אגירה לייצור חשמל מאנרגיית השמש״ בו נאמר מפורשות שאין רגולציה בנושא זה במחקר הזה יש רק התייחסות של יעילות אנרגטית ואין התייחסות להשלכות הסביבתיות והבריאותיות של הקמת מאגר אנרגיה כזה. נועה גלמן הציגה מחקר שנעשה ביישוב בסין בו לאחר הצבת "חוות סוללות ליתיום למאגר אנרגיה" עלה משמעותית אחוז חולי הסרטן מקרב ילדים . רונית איזביצקי , ועד האגודה, העלתה את ההצעה של זוהר ברעם של מיזם תיירותי וטענה כי לא דנו על הצעה זו כמיזם חלופי למיזם סוללות הליתיום. ולדעתה זהו מיזם טוב ובר קיימא. לאורך כל הפגישה עלו חששות בנושא של קרינה, דליפת ליתיום, שריפות, ביטחון , איכות סביבה ובריאות.

חשוב לציין שהנושא עלה כבר בוועד האגודה הקודמת ונדחה על הסף

סוגיות עיקריות עליהן יש מחלוקת : 1. *חוסר השקיפות כלפי כלל תושבי המושב* היחידים שמקבלים פרוטוקולים ויודעים מה קורה הם חברי האגודה. תושבי המושב שאינם חברי אגודה לא חשופים לפרוטוקולים ולכן לא יודעים את המצב לאשורו. 2. *חוות דעת חיצונית* – החוות הדעת שהתקבלו הם חוות דעת שהתקבלו על ידי גורמים מטעם החברות. התושבים הביעו חשש שיועץ מטעם עלול להיות מוטה. ולכן חשוב שמי שיבחר את היועץ החיצוני יהיו תושבים שאינם בעלי אינטרס. 3. *מחלוקת לגבי אישור השימוש החריג* – לטענת ועד האגודה מדובר בשטחים פרטיים ולכן ההחלטה היא של בעלי השטח בלבד. אורן פנצר אמר שהועד המוניציפלי צריך לאשר כל חריגה ושינוי ייעוד של שטח במושב. נציגי האגודה לא הסכימו על אמירה זו של אורן.

סיכמה: ענת שוסטר

הודעות בנושא זה