מהומה על לא מאומה

לוי רמי • 13/7/2021 כניסות

ברצוני להתייחס לפרסום שני המכתבים הנוגעים לאפשרות ההקמה של חוות ליתיום לצבירת אנרגיה.
1. מברור שערכתי עם אחד המומחים בה׳ הידיעה, (מומחה לאנרגיות ירוקות שמלווה פרויקטים רבים בישראל ונחשב לבר סמכא בעיני הרשויות והבנקים המלווים להקמת פרויקטים ירוקים) עולה כי הדברים שכתב אבי מדוייקים. למען הבהר: הפרויקט חייב להיות מאושר על ידי כל הגורמים הרגולטורים הנוגעים בדבר ולקבל את כל האישורים הנדרשים על פי חוק ובכלל זה בריאות הציבור והמרחקים הנדרשים המחייבים בחוק.
2. כשמדובר על שקיפות ובוודאי כאשר מדובר על נושא מסוג זה שקרוב למגורי התושבים, היה על הוועד לצאת בהודעה ראשונית שבה היה מודיע על בדיקה מתוך כוונה להקים…… ובה היה מפרט את שאבי פירט במכתבו. לעניות דעתי הודעה כזאת יכלה להרגיע ולהפיג חששות שמא……
3. מכיוון שהמקום קטן וכל זעזוע כזה יכול להשפיע על המרקם החברתי, היה ראוי מצד מי שמוטרד מהמהלך (ענת שוסטר ומי מהאנשים הנוספים) לבקש ולקיים פגישה עם ראש הוועד והוועד או חלק מאנשיו. המכתב שהופץ רותם את העגלה לפני הסוסים וחבל שכך.

ולסיכום, אינני רואה כל צורך להצטרף לחותמי המכתב. ניתן לקיים פגישה ולהפיג את חששות התושבים.

לכל מי שמתעניין: אינני חבר אגודה ואין לי כל חלק בפרויקט.

בברכה
רמי

הודעות בנושא זה