גשמים

אלון יד שלום • כניסות

ביממה האחרונה ירדו 60 מ''מ . מצטבר מראשית העונה 119 ממ
בשנה שעברה עד תאריך זהה ירדו סה. 97.4 ממ