פרוטוקול מס' 76 מתאריך 15/11/2017

מזכירות • 20/11/2017 כניסות

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי שילת

מספר 76

יום רביעי, 15/11/2017

מוזמנים: מר דן הר והגב' נירית קדם- רכזת קהילה

נוכחים: שרה תורגמן

עמית לוי יו"ר

אלי בן גד

אורן פנצר

אביב עגור הלוי

אילן קופרשטיין- מזכיר

סדר היום:

  1. ביטחון.
  2. דיון ואישור תקציב ועד מקומי לשנת 2018.
  3. הכנה למפגש תושבים עם הנהלת המועצה בתאריך 27/11/2017.
  4. הקמה ועיצוב אתר אינטרנט שילת.
  5. השתלמות ספרנים.
  6. מרוץ שילת ראשון.
  7. גינה קהילתית.
  8. גינת כלבים.

התקיימה פגישה עם החב' דן הר בנושא ביטחון ואבטחת המושב.

דן הר מציע לערוך בדיקת התכנות לגיוס תושבים משילת למשמר המושב, הכוונה שמדי לילה יצאו 2 מתושבי המושב לתגבור השמירה בין השעות 02:00 – 05:00 בתורנות. כאשר השאיפה להגיע לכמות מספקת של מתנדבים כך שהמעמסה תתחלק לא יותר ממשמרת אחת לחודש. המתנדבים יסיירו ברכב פרטי וברשותם טלפון נייד של המושב שמספרו יופץ לכל התושבים כך שניתן יהיה להזעיק את צוות המתנדבים באופן מיידי.

הוחלט: יוזמה מבורכת! דן הר יקבל את כל הסיוע הנחוץ לגיוס המתנדבים. ריכוז הפרטים, עריכת רשימת השמירה ותפעולה בפועל מוועדת ביטחון ועד מקומי ומזכירות המושב.

התקיים דיון בהצעת תקציב ועד מקומי לשנת 2018.

מסגרת התקציב עומדת על 1,880,000 ₪. הצעת התקציב אושרה, התקציב יועבר לעריכה אצל רו"ח מנורי בפורמט משרד הפנים ולאחר מכן יועבר לאישור מליאת- המועצה האזורית.

במהלך שנת התקציב יתכנו שינויים והעברות בתתי סעיפי התקציב ללא חריגה ממסגרת התקציב. התקציב מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

בתאריך 27/11/2017 בשעה 20:00 יתקיים מפגש תושבים עם הנהלת המועצה האזורית

בתאריך 27/11/2017 בשעה 20:00 יתקיים מפגש תושבים עם הנהלת המועצה האזוריתעל אגפיה: ראש המועצה, מנכ"ל המועצה,, מנהלי אגפי המועצה ומנהלי המחלקות יגיעו למפגש עם תושבים שיתקיים בבית התרבות החדש.

המפגש חשוב על מנת להעביר מסרים מרחשי לב התושבים בכל תחומי וממשקי התושבים עם המועצה, חינוך, ביטחון, איכות חיים וסביבה.

חשובה נוכחות גדולה ומכובדת במפגש.

הקמה ועיצוב אתר אינטרנט לשילת

נתבקשה הצעת מחיר מג"ב תמר לוי להקמה ועיצוב אתר אינטרנט לשילת (יו"ר הועד עמית לוי לא השתתף בדיון בנושא זה)

בעבר, היה לשילת אתר פעיל אך לצערנו החברה בה הוקם האתר פשטה את הרגל ונעלמה מהשוק. התקשורת עם תושבי המושב מתבצעת היום בעיקר במימד ההודעות דרך הסמדיי.

הכוונה להקים אתר פעיל בו יהיו עמודים פנימיים כגון: תרבות, נוער, ותיקים, חוגים, ספריה, מידע כללי, ממשק ניוזלטר, קישור לרשתות החברתיות הרלוונטיות, אודות המושב, בריכת שחיה, לזכרם של הנופלים, ארכיון שילת, גנים, צהרונים, פעוטון ועוד...

הצעת מחיר בסך 6,242 כולל מע"מ לשלב א' אושרה לביצוע.

השתלמות ספרנים

השתלמות ספרנים: בין התאריכים 3-5/12/2017 יתקיים סמינר ספרנים, הסמינר מאורגן על ידי תנועת המושבים. עלות למשתתף 1,200 ₪. המועצה, באמצעות תאגיד החברה לחינוך ותרבות ופנאי תממן 50% מהעלות ו50% הנותרים מממן המושב. הנושא אושר והועבר לטיפולה של קמי עמירן.

מרוץ שילת הראשון

בהמשך להחלטה קודמת בנושא מרוץ שילת הראשון, נחתמה ואושרה לביצוע הצעת מחיר מחברה שתחום התמחותה בארגון וניהול מרוצים. העלות הכוללת עומדת על 25,000 ₪ +מע"מ כאשר תאגיד החברה לחינוך ותרבות הפנאי התחייבה לממן 15,000 ₪. בנוסף תהיה השתתפות של כל אחד מהנרשמים להשתתף במרוץ.

החברה דואגת לפרסום, הבאת שער סיום, שעון דיגיטלי, פודיום, צילומי סטילס מדידת זמנים עם שבבים חד"פ, מספרי חזה, צוות מדידה ומיחשוב ופיקוח מקצועי.

היוזמים והמארגנים: אורן פנצר ושי סלנקיו. טרם גובש מועד לעריכת המרוץ.

הצעת המחיר אושרה לביצוע, השאיפה להתחיל במסורת זו ולהפוך את היום להפנינג ספורט לכלל התושבים, מילדים, נוער, בוגרים וותיקים.

הגינה הקהילתית

במהלך שנת 2017 הוקמה הגינה הקהילתית בהשקעה של כמה עשרות אלפי שקלים. הפעילות בגינה החלה בכל תרועה ולקראת סוף השנה הסתימה בכל ענות חלשה.

בכוונת היוזמים מארגנים לחדש את הפעילות בעזרת מדריך שקיים חוגי טבע וחקלאות ולשם כך הם נזקקים לעזרה בכיסוח עשביה ופיזור רסק עצים. הפעילות השוטפת של הגינה הקהילתית תוקצבה בשנת 2017 ב10,000 ₪. מתוכם נוצלו 3,000 ₪ היתרה תשמש למימון הכשרת הגינה לשנת הפעילות 2018.

גינת כלבים

גינת כלבים: בהמשך להחלטה קודמת בנושא גינת הכלבים המתוכננת לקום סמוך לגינה הקהילתית. הוחלט להוציא פרויקט זה לפועל בתחילת 2018 ולשם כך הוכנס סעיף בתקציב 2018. בין היתר הכוונה ליצור שביל הולכי רגל מאספלט מקורצף מטרסת ההרחבה לגינה הקהילתית וגינת הכלבים, הפרויקט אושר ברוב קולות חברי הועד.

שרה תורגמן מתנגדת.

רשם: אילן קופרשטיין