לצורי שלום

הר מרינה דן • 14/4/2018 כניסות

תגובה מרשימה לשיח הציבורי, אני שמח שאתה רואה בשיח הציבורי במה להתייחסותך

לנושא שוברים שתיקה ועמוס ולא סוגר חשמל או נוהג בצורה אלימה אחרת כדי לזכות במשואה.

לפי דבריך כל הנוהג כמנהג עמוס מגיע לו להשיא משואה.

איזה תרבות אתה מציע?

לנהוג באלימות לכל דבר שאתה לא מסכים.

מה כל הקשקושים  על פוליטיקה ובטחון.

אתה מנסה לפגוע במרקם החיים בשילת. מעולם לא נהגו בצורה אלימה וחסרת אחריות כזאת.

אין בשילת מקום לאלימות בכל צורה שהיא.

ומשואות תדליק במקום אחר.

הודעות בנושא זה