הפסקת חשמל ברח אורנים ורותם

דורית שניידר • כניסות

עקב קריעת קו חשמל ברח רותם תהייה הפסקת חשמל קצרה בשעות הבוקר לצורך חיבור הקו.