אורלי רותם, קיבלנו תשובה מאוד ברורה, ועדת ביטחון לא מטפלת בפ ...

חיה עמירן • 11/11/2017 כניסות

אורלי רותם, קיבלנו תשובה מאוד ברורה, ועדת ביטחון לא מטפלת בפריצות ומפנים אותנו ל-100. ועדת ביטחון וכיתת כוננות מורכבת ממתנדבים ולכן עפ"י התשובות הם גם אינם אחראים למה שקורה במושב. מכאן כולנו צריכים לדאוג לעצמנו ולא לסמוך על השומרים, וועדת ביטחון. חבל שזוהי התשובה למה שקורה פה בשנה האחרונה.