ארכיון שילת עלה לאוויר

תרבות ואירועים • כניסות

ארכיון שילת עלה לאוויר ומעתה ניתן להיחשף לחומר השמור בו באמצעות האינטרנט, ישירות מהמחשב הביתי.

 

בארכיון מאוחסנים כיום פרוטוקולים  של אגודת שילת משנת 1977 ועד1997, וכן תמונות כתבות וסרטים שנאספו לקראת חגיגות הארבעים.

הצגת המידע למשתמש הינו סלקטיבי בהתאם להרשאות. כל פריט מסווג לקבוצת המשתמשים שיכולה לצפות בו. בשלב זה סווגו הפריטים לשתי קטגוריות בלבד: חברי אגודה וכל תושבי שילת. הפרוטוקולים של האגודה פתוחים לחברי האגודה בלבד וכל היתר פתוח לכל התושבים. בעתיד ניתן יהיה לסווג פריטים לקבוצות נוספות כגון: חברי ועדיים וועדות.

לכל פריט רשומה הכוללת פרטים מזהים, שדה תוכן הכולל את תמצית תוכנו של הפריט והאנשים הנזכרים בו, וקישור לפריט הסרוק.

המערכת מאפשרת חיפוש פשוט לפי ערכי הרשומה, וכן חיפוש מתקדם לפי מילים/שרשרת מילים מתוך שדה התוכן. ( המערכת מאפשרת גם חיפוש מורכב יותר בוליאני על כל שדות המערכת ).

הכניסה לארכיון

  • הכניסה היא באמצעות אתר שילת בsumday-. הקשור לאתר: http://www.shilat.co.il/. לחיצה על החלונית 'ארכיון' באתר, פותחת את הקשור לארכיון. פתיחת הקשור מציגה את מסך הכניסה לארכיון.
  • במסך הפתיחה יש לרשום את מספר הזהות ב-9 ספרות.( אפסים מובילים), ואת הסיסמא שהועברה אליכם אישית בדואר.
  •  לאחר הקשת הנתונים האישיים מתקבלת רשימת פריטים המותאמת לסיווגו של המשתמש.(בשלב זה יופיעו הפרוטוקולים לחברי האגודה ויתר החומר לכל התושבים).
  • ניתן לראות את פרטי הפריט עי לחיצה על מספר הפריט , לראות את תוכן הפריט בלחיצה על הציור של זכוכית המגדלת . את הפריט הסרוק ניתן לראות ע"י לחיצה על .
  • ניתן לערוך חיפוש ברשומות ולהציג רק רשומות רלוונטיות באמצעות חיפוש מתקדם המתאפשר ע"י לחיצה על 'אפשרויות' ואח"כ 'חיפוש מתקדם'. מומלץ לרשום בשדה תוכן את המילה / שרשרת המילים המבוקשת.
  •  התוצאה תהיה רשימה חדשה של פריטים בה מופיעה המילה המבוקשת.

התוכנה נמצאת בהרצה ונשמח מאד לקבל תגובות והערות. אתם יותר ממוזמנים לבדוק אותה.

הפרוט בשדה התוכן , נעשה ע"פ מיטב ידיעתנו, צוות הארכיון ( הכוונה בעיקר לרשום התוכן והתאריך של התמונות ), נשמח באם תעדכנו אותנו בפרטים נוספים או פרטים שגויים הרשומים במערכת.

 

בכל בעיה ניתן לפנות במייל או למספר הטלפון הרשומים במסך הפתיחה.

 

מצפים להערותיכם

בתודה ובהצלחה

צוות הארכיון