תודה לועד המקומי

רינת רבהון • 11/4/2018 כניסות

תודה לועד המקומי, אשר לא נכנע ללחצים ולאיומים של ראש המועצה, לחצים שאינם מותרים בחוק,

ופעל על מנת לשמור על שיח פתוח ודמוקרטי במושב שלנו.

בתקוה שהאירועים המטלטלים האחרונים יסמנו לכולנו דרך לשמירה על גבולות השיח ועל כבוד הדדי גם במצב של חילוקי דעות.

הודעות בנושא זה