עדכון מי גשם

לוח מודעות • 3/3/2020 כניסות

גשם: עד ליום 2/3 ירדו 468 ממ
בשנה שעברה לתאריך זהה ירדו 589 ממ
הכמות שירדה השנה גבוהה מהממוצע השנתי.

.