משתתפים בצערה של משפחת אלתר דורית

מזכירות • כניסות

בית מושב שילת משתתף בצערה

של דורית אלתר ומשפחתה במות אמה

 

מרים ברנד ז"ל

יושבים שבעה בימים שלישי ורביעי 16-17/4/19

בבית משפחת אלתר בשילת

ביום חמישי 18/4/19 בירושלים בבית רובינשטיין

מי ייתן ולא תדעו עוד צער וכאב

מזכירות מושב שילת