עקב אילוצים מזכירות המושב תיסגר היום בשעה 15

הודעות סמס • 7/3/2019 כניסות

עקב אילוצים מזכירות המושב תיסגר היום בשעה 15