פינוי בית משפחת הר בישוב הזמני

מרינה הר • כניסות

לחברי  אגודת שילת                                        24.11.19

לאור פרסום פרוטוקול ועד האגודה.

שנאמר שהועמד בית לרשות שמשון קלוש עפ"י בקשת משפחת הר.

הנאמר הוא שיקרי ומגמתי לפגוע במשפחה.

אם 'ש בקשה כזאת כתובה נא להציגה לציבור.

קיימת בקשה אחת בלבד.

בקשה לקבלת בית בישוב הזמני.

חשוב- שימו לב לסעיף ב בפרוטוקול 451.

בית שני למשפחת פנצר שתמשיך להחזיק בבית שני. למרו הביקושים.

בנוסף הוגשה בקשה לבוררות לבדיקה יסודית של חלוקת הבתים בישוב הזמני

                                                                    דן הר