עוד תיקונים עובדתיים לדברים של יוסי

אביב עגור-הלוי • 2/9/2017 כניסות

בדבריו יוסי טועה ומטעה.

אין כוונה להקים שני בתי כנסת. אם ההצעה תזכה לרוב, התפילות שהתקיימו עד כה בשילת יועתקו למבנה קבע, כך שמצד אחד תתקיים תפילה ללא הפרדה בין גברים לנשים כפי שהיה עד כה, ומצד שני יהיה במבנה ארון קודש קבוע ותתקיים תפילה על פי ההלכה, כפי שמפרשים אותה מצדדים בפתרון זה.

לטובת אלה המבקשים טקסים פלורליסטיים (רפורמיים ואחרים) יוצב ארון קודש נייד באולם הקטן (חדר ספח) שבית התרבות החדש. אולם זה ישמש לאירועים שונים, ובין היתר גם לטובת טקסים דתיים שאינם הלכתיים. אני תקווה שבאמת תקום מסורת של ארועים כאלה, בדומה לסדר ט"ו בשבט המתקיים מדי שנה בהובלת יובל ניומן ולקבלת השבת עם הרבה רינת שהתקיימה כאן במהלך השנה שעברה.

האמירה שיוקמו שני בתי כנסת היא שגויה.

בעת אירועים קהילתיים כגון תפילת נעילה ביום כיפור או בעת שמחת תורה, התפילה תועתק לאולם הגדול שבבית התרבות (לשם כך יש ארון קודש נייד) על מנת שתכיל את כל הקהל שיבקש להגיע. התפילה תנוהל כפי שהיה עד כה ללא הפרדה וללא "השתלטות" כזו או אחרת, כך, שאין צורך ללכת אימים על תושבי המושב.

יוסי רשאי לומר את שעל ליבו, ולהתריע מפני מה שהוא תופש כסכנה כזו או אחרת, ובלבד שידייק בעובדות.

הודעות בנושא זה