עמית, זה הפתרון שלך חייגו 100 ? ישנם פתרונות רק אין מוטיבציה ...

חיה עמירן • 11/11/2017 כניסות

עמית, זה הפתרון שלך חייגו 100 ? ישנם פתרונות רק אין מוטיבציה ואין אירגון. מעולם לא יצא פרוטוקול של ישיבות הועדה, חוץ מדווח שנפרצו בתים אנחנו לא מדווחים מה הפעולות שננקטו כדי לבער את התופעה. אנחנו גרים בשילת 40 שנה ומעולם לא חווינו גניבות. יש צורך בדחיפות בהתארגנות שונה ממה שהיה עד כה. אין לי כל כוונה להתווכח עימך בפומבי, כל התושבים יודעים את האמת למצב שאנו נתונים בו וכולם חרדים למצב. אם אתה ישן טוב בלילה ומרוצה מהמצב אז אין לי מה לומר. שבת טובה לך