עדכון להיום, עקב אי הגעת הדואר למושב מזכירות המושב תיסגר בשע ...

הודעות סמס • 18/3/2020 כניסות

עדכון להיום, עקב אי הגעת הדואר למושב מזכירות המושב תיסגר בשעה 14:00 יום נעים סיון