שימו לב לעדכון שעות התפילות

טל כרמי - רכזת קהילה • 15/9/2021 כניסות

שימו לב לעדכון שעות התפילות